Sanne Bloemink en Dirk Bezemer in gesprek over een post-lockdown wereld

Werden we ons door de crisis bewust van de noodzaak tot grote veranderingen? En zo ja, willen we die eigenlijk wel? Waar liggen onze prioriteiten nu?  En zijn er voldoende ideeën om die grote veranderingen vorm te geven? 

Over hoe het met ons gaat in de crisis, over onze nieuwe prioriteiten en de ideeën voor een andere toekomst gaat RUW in gesprek met socioloog Godfried Engbersen, journalist Sanne Bloemink en financieel econoom Dirk Bezemer.

Klik hier voor kaarten