Jelle Jolles

Leer je kind kennen

/ /
Opties
Gegevens
ISBN 9789083045931
Verschijningsdatum 09-06-2020
Pagina's 336
Omschrijving

Pluimcast over 'Leer je kind kennen' met Jelle Jolles

Jelle Jolles roept opvoeders op om weer zelf de regie in handen te nemen. Een kind begint de weg naar volwassenheid vanaf z’n achtste levensjaar, en heeft die pas ver na het twintigste volledig bewandeld. Die periode is nodig voor het opdoen van ervaringen en voor de rijping van het brein. Daardoor ontwikkelen zich belangrijke cognitieve, maar vooral ook sociale en emotionele vaardigheden, die nodig zijn om te kunnen gedijen in onze complexe samenleving. De rol van opvoeders – als ouder, coach, mentor, supporter of adviseur – is daarbij essentieel. 

Vanuit neuropsychologische invalshoek geeft Jolles handvatten om je kind beter te begrijpen en beschrijft hoe we voorwaarden kunnen scheppen voor de ontwikkeling van het leren, denken en handelen. Hij toont aan waarom gedrag dat we als lastig ervaren wel nut heeft en waar het vandaan komt, hoe we ermee om kunnen gaan en waarom het allemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn als we soms denken. Jolles pleit dan ook voor een attitudeverandering: de tienertijd is een periode van kansen en mogelijkheden, niet van kommer en kwel. Een onmisbaar boek voor opvoeders van kinderen ‘van acht tot achtentwintig’ en voor iedereen die interesse heeft in de ontplooiing van jongeren.

Voor meer informatie: www.leerjekindkennen.nl

Toon meer

Reacties

‘Een handboek voor ouders waarvan je wou dat je het voor de lockdown al had kunnen lezen. [...] Als ik uw boek vroeger had gelezen, had ik geduldiger gereageerd als mijn dochter haar schooltaken weer niet op tijd af had omdat ze uren met haar vriendin bleef facetimen.’  - Stefanie de Jonge, HUMO

 

‘Dit boek is voor (ontwikkelings)psychologen, pedagogen, opvoeders en onderwijskundigen. Niettemin kunnen artsen die zich specifiek richten op kinderen, beslist het nodige van dit toegankelijk geschreven boek opsteken.’ Medisch Contact

 

'Tiener is werk in uitvoering. De Volkskrant vroeg ouders naar hun dilemma’s met het geregeld tot waanzin drijvende volk der adolescenten. Jelle Jolles, emeritus hoogleraar Neuropsychologie en schrijver van boeken over tienerontwikkeling geeft raad. Wat blijkt? Ze zijn lang zo onbegrijpelijk niet.' -Ianthe Sahadat, de Volkskrant

 

'Scholen te veel gericht op cognitieve vaardigheden. ‘In het onderwijs gaat men er vanuit dat je leerlingen vroeg in de tienertijd eigen verantwoordelijkheden moet geven. Terwijl allerlei hersenfuncties zich nog doorontwikkelen tot ver na het twintigste jaar, zoals zelfinzicht, het oordeelsvermogen en motivatie. Aldus neuropsycholoog Jelle Jolles: ‘Ik pleit voor meer begrip voor de adolescent’.” - Pete Magnée, Het Schooljournaal

 

'Tieners lastig? Helemaal niet. Ouders en leraren moeten anders met jongeren omgaan, bepleit neuropsycholoog Jelle Jolles in zijn nieuwe boek Leer je kind kennen. Leren gaat alleen goed als sociaal-emotionele processen erbij worden betrokken.' - Amber Dujardin, Trouw

 

'Gebruiksaanwijzing voor een groot publiek. [...] Het is toegankelijk en begrijpelijk geschreven.' - Conny Schelvis, Hebban

 

'Het boek is relevant voor iedereen die werkt met kinderen en tieners. Ook voor leraren en schoolleiders biedt ‘Leer je kind kennen’ relevante en toepasbare informatie. Op toegankelijke wijze neemt Jolles de lezer bij de hand, ontsluit hij wetenschappelijke inzichten over de vele aspecten van leren en over de ontwikkeling van kind en tiener en geeft hij praktische tips.' - Nationale Onderwijsgids

             

Toon meer