Attitudeverandering jegens jongens en meisjes

7 oktober 2020

Hun opleidings- en beroepskeuze verloopt volgens traditionele patronen en leidt tot typische mannen- en vrouwenberoepen. Dat constateert de Onderwijsraad in de Verkenning van sekseverschillen in het onderwijs, dat vanochtend is gepubliceerd.

Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie, heeft een rol gespeeld bij deze verkenning, in diverse hoofdstukken wordt naar zijn werk verwezen. Hij pleit al jaren voor een attitudeverandering jegens jongens en meisjes. In zijn boek Leer je kind kennen behandelt hij in diverse hoofdstukken welke aanpak we moeten kiezen:

  1. Inzetten op persoonlijke groei en ontwikkeling. We moeten iets veranderen aan de manier waarop we naar jongens en meisjes kijken. We moeten herkennen: ‘Ja, ze zijn verschillend’ en tegelijkertijd: ‘Ja, ze zijn gelijk’. Bij ‘verschillend’ en ‘gelijk’ gaat het om andere aspecten van functioneren en gedrag.
  2. Attitudeverandering. We moeten meisjes stimuleren in die domeinen waarin ze nog wat minder leerervaring hebben. En dat geldt andersom voor jongens. Jongens trainen in empathie, zelfinzicht en zelfregulatie, en meisjes moeten gestimuleerd worden in het ondernemend zijn en wat meer ‘buiten de paden lopen’.

Jolles baseert zijn stellingen op 25 jaar eigen werk op gebied van jongens-meisjes overeenkomsten en verschillen in neuropsychologisch functioneren, en op de zich ontwikkelende literatuur. Hij stelt dat jongens en meiden in potentie hetzelfde kunnen maar als zij door ouders, school en/of samenleving anders behandeld worden, dan ontwikkelen ze zich daardoor anders. Subtiele verschillen in neuropsychologische vaardigheden zijn belangrijk; die zijn grotendeels te verklaren door het feit dat de meeste jongens en meisjes een andere leer- en leefervaringen hebben. En die zijn veranderbaar. Door opvoeding en onderwijs. In het rapport wordt verwezen naar Het Tienerbrein, het vorige boek van Jolles, maar in Leer je kind kennen werkt hij het bovenstaande verder uit

Meer lezen?

In hoofdstuk 36 en 37 uit Leer je kind kennen kunt u met name Jolles aanbevelingen vinden voor hoe om te gaan met de verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes in het onderwijs en de opvoeding.