Barbara Baarsma & Maarten Biermans

Barbara Baarsma is hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij werkte ruim zeven jaar bij Rabobank, waar ze onder andere Rabobank Amsterdam leidde en Rabo Carbon Bank opzette. Daarvoor werkte ze bijna twintig jaar bij SEO Economisch Onderzoek. Ze vervulde nevenfuncties in de verzekerings- en pensioensector. Een centraal thema in haar onderzoekswerk is verduurzaming. Ze schreef in 2020 Nederland voedselparadijs. Vorig jaar verscheen Groene groei.

Maarten Biermans is partner bij een financieringsfonds dat zich richt op het verduurzamen van de scheepvaart. Hij werkte vijf jaar bij Rabobank onder andere als Global Head Sustainable Finance. Daarvoor was hij adviseur op het gebied van verantwoord investeren. Hij doceert het vak Sustainable Finance and Impact Investing aan de UvA.

Fotograaf: Merlijn Doomernik