Oscar van Gelderen

Oscar van Gelderen (1965) is de voormalige uitgever van het in 2007 door hem opgerichte Lebowski Publishers (dat onderdeel is van Overamstel Uitgevers), waar hij tot december 2020 onder meer werk van John ‘Stoner’ Williams, Arnon Grunberg, Roxane van Iperen en Dave Eggers uitgaf. Sinds 2021 heeft hij zich gevestigd als manager van auteurs en kunstenaars: www.ovgmanagement.com

Behalve uitgever is hij kunstverzamelaar: samen met zijn echtgenote Manuela Klerkx publiceerde hij in 2018 bij Meulenhoff het boek Ontroerend goed: van kunst kijken naar kunst kopen. Hierin kraken de auteurs de soms onbegrijpelijke taal van de kunstwereld, en bieden de lezer praktische tips voor het aankopen van kunst.

Wekelijks publiceert hij interviews met kunstverzamelaars onder de noemer ‘De keuze van…’ in De Morgen (en op GalleryViewer.com). Daarnaast cureert hij met Hugo Borst exposities van zowel jong talent als (ten onrechte) vergeten kunstenaars, en koesteren de heren een speciale liefde voor outsiderkunstenaars.

Van Gelderen publiceerde in de Volkskrant essays over ‘Louis Tas & 10 jaar niet drinken’, ‘Nick Cave en publieke rouw’ en ‘Eddy de Wind & transgenerationele traumatisering’.

Bij Pluim verschijnen de komende jaren drie boeken, waaronder een oral history over de psychiater Louis Tas.