Maarten van der Graaff

Nederland in stukken

/ /
Opties
Gegevens
ISBN 9789492928603
Verschijningsdatum 16-01-2020
Pagina's 76
Omschrijving
In 2015 sloot de linkse Utrechtse boekhandel De Rooie Rat zijn deuren. Op de valreep kocht Maarten van der Graaff er oude pamfletten, studies en tijdschriften, uit interesse in de politieke taal uit de jaren zeventig, tachtig en negentig. Van der Graaff ging op zoek naar de verhalen die we vertellen om een ingewikkelde vraag te beantwoorden: wat is Nederland?
 
Flarden van liedjes, historische teksten, interviews, gedichten en beleidsdocumenten komen samen in deze bundel, om in een gelaagd document de vele mogelijke antwoorden op die vraag bloot te leggen. Tegelijkertijd stuitte hij op de verbrokkelde geschiedenis van de eigen seksualiteit, die in de gedichten sloop. Zo ontstond een bundel vol onderbroken verhalen, waarin de naden tussen de stukken zichtbaar blijven. 
 
 

Toon meer

Reacties
'Maarten van der Graaff geeft rekenschap van wat er gaande is in Nederland, en in de wereld.' - John Jansen van Galen, Met het oog op morgen
 
 
'Een van de meest toonaangevende jonge dichters van nu.' - NRC Handelsblad
 
 
‘Wat is er niet allemaal mogelijk in de poëzie, als je de gebaande paden durft te verlaten én echt iets te zeggen hebt. Hier is iets groots verricht.’ - Alfred Schaffer, De Groene Amsterdammer
 
 
‘Dit is poëzie die het denken scherpt, hoogst actueel en noodzakelijk.’ - Janita Monna, Trouw
 
 
De ijle wereld die Van der Graaff schetst, waarin het ik er niet meer toe doet, is beklemmend en angstaanjagend dichtbij.’ **** - Maria Barnas, NRC Handelsblad
 

‘Van der Graaff vertelt en somt op, en doet dat op fascinerende en bedachtzame maar tegelijk viscerale wijze. Flipperend met taalregisters. Eigentijds, misschien visionair en zich zeer bewust van de historische shifting grounds waarop we staan.’ - Virginie Platteau, Poëziekrant

 

‘Maarten van der Graaff is een van de meest toonaangevende jonge dichters van nu (…) Zijn poëzie staat bol van invloeden en allusies en engageert zich met zowel binnen- als buitenwereld. Dat bereikt hij door tekstfragmenten uit allerlei contexten mee te laten zingen.’ - Thomas de Veen, NRC Handelsblad

 

‘Aan de ene kant biedt Van der Graaff in verschillende ‘stukken’ (cycli, gedichten) een analyse van Nederland, aan de andere kant slaat hij het drogbeeld van de eenheidsnatie ‘Nederland’ aan diggelen (…) De excessen van het kolonialisme zijn in Nederland in stukken herhaaldelijk onderwerp van reflectie, maar Van der Graaff analyseert ook hoe de maatschappij wordt gestructureerd langs de lijnen van neoliberalisme (‘Het liberalisme is het kapitalisme van de woorden’), racisme en heteronormativiteit. Dat laatste krachtenveld belichtte Van der Graaff niet eerder zo indringend als in deze bundel, waarin de eigen seksualiteit ook object van onderzoek is.’ - Jeroen Dera, De Standaard

 

‘Van der Graaff hanteert het fragment als raamwerk dat inzage geeft in een wereld achter of in het woord. De vorm die de fragmentatie aanneemt is die van woorden die steeds verschillende werelden in zich dragen die in zichzelf al gefragmenteerd zijn, waardoor op één pagina een mélange van stemmen en taalregisters kan doorklinken.’ - Tommy van Avermaete, Terras

 

‘Van der Graaff schept geen toekomstvisioen, geen utopisch beeld, noch biedt hij zichzelf aan als messias. Hij dient slechts de mogelijke bouwstenen op voor een toekomstig Nederland, in de vorm van brokstukken uit ‘s lands verleden, en laat de rest aan zijn landgenoten, lezers. Vormt Nederland in stukken op deze manier niet ook een niet-stichtelijke-en-juist-daardoor-democratische stichtingsmythe?’ - Kim Schoof, Open Universiteit

Toon meer